Sote-uutisia

Kokoamme hankkeen aikana sivulle otteita sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta.

Mistä löytää tietoa?

Seuraa tiedotustarjontaa laajasti Satasoten ja Satakuntaliiton sivuilta. STM:n viralliset uutiskirjeet voit tilata täältä. STM:n alueuudistus.fi koostaa ajankohtaisia teemoja sote- ja maakuntauudistuksesta. THL:n ja SOSTEn sivuilla on laajasti uudistukseen liittyviä teemoja.

Yrittäjäyhdistykset ja liitot julkaisevat eri näkökulmista tietoa uudistuksesta, esimerkkinä Hyvinvointialan liiton-sivut. Yrittäjien Valitse vapaasti -sivulla on tietoa sote-palvelujen valinnanvapaudesta ja mitä se tarkoittaa asiakkaiden ja palveluntuottajien kannalta.

SATAKUNTA2019 kokoaa tietoa Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminnasta uudistuksen ja maakuntavaalien aikana Satakunnassa. Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen muuttuneen aikataulun myötä sosiaalisen median sivut on päivitetty. Seuraa Facebookissa Satakunta2021, Twitterissä ja YouTubessa.

Työpeilin kokoamia otteita SOTEsta

Kanta-palvelua edellytetään terveydenhuoltoalan palveluntuottajilta, jotka käyttävät sähköistä järjestelmää ja toimenpidekoodistoa. Muiden, esimerkiksi sosiaalialan toimijoiden, kohdalla asia tarkentuu myöhemmin. Katso tarkemmin Kanta-palveluun liittymisestä.

UNA-järjestelmä kokoaa tulevaisuudessa tietoa eri järjestelmistä. Sitä kehitetään aluksi julkisella sektorilla. Pienille yksityisille palveluntuottajille järjestelmä ei kuitenkaan ole lähivuosina tulossa ajankohtaiseksi. Lisää UNAn kehittämissuunnitelmista videolta (UNA hanke, 9.10.2017): UNA pähkinänkuoressa.

Valtiovarainministeriö 30.1.2018, Kanttarelli-seminaari
Tommi Oikarinen, VM
Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen uudistaminen

STM | 10.1.2018 Kolumni
Helena Raula, STM, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä, etunimi.sukunimi@stm.fi
Maritta Korhonen, Kela, Kanta-palvelut, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kanta-palvelut ja yksityisyyden suoja

Satakunnan Kansa | 17.12.2017 Artikkeli
Kanta houkuttelee hitaasti yksityisiä

Alueuudistus.fi -sivusto
Maaliskuussa 2018 odotettavissa uutta valinnanvapaudesta

STM, Valtiovarainministeriö | 25.10.2017 Uutinen
Seurantakysely: miten maakunta- ja sote-uudistus etenevät maakunnissa?

  • Tutustu seurantakyselyn tuloksiin tästä!

Suomen Yrittäjät | 9.10.2017 Tiedote
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja
Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö
Kotimainen sote-yrittäjyys vahvistuu

Talouselämä | 14.6.2017 Artikkeli
Tietojärjestelmän ilmoittamisesta Valviran rekisteriin ja omavalvontasuunnitelman laatimisesta

THL, Juha Mykkänen | 22.3.2017 Esitys
Yhteentoimivuus – Mitä on tulossa ja mihin Sote-toimijoiden tulee varautua

Itä-Suomen Yliopisto, Risto Löf | 21.3.2017 Artikkeli
Hoivayrittäjyyden näkymät sote-uudistuksessa puhuttivat tiedekahvilassa