Sote-uutisia

Kokoamme hankkeen aikana sivulle otteita sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta.

Mistä löytää tietoa?

Jos haluat seurata tiedotustarjontaa laajasti, muista Satasoten ja Satakuntaliiton sivut.
STM:n viralliset uutiskirjeet voit tilata täältä. STM:n alueuudistus.fi koostaa ajankohtaisia teemoja sote- ja maakuntauudistuksesta. THL:n ja SOSTEn sivuilla on myös laajasti uudistukseen liittyviä teemoja.

Yrittäjäyhdistykset ja liitot julkaisevat myös eri näkökulmista tietoa uudistuksesta, esimerkkinä Hyvinvointialan liiton sivut. Omakanta ammattilaiselle -sivustolla on uutiskirje, jonka voi tilata tästä. Yrittäjien Valitse vapaasti -sivulla on tietoa sote-palvelujen valinnanvapaudesta ja siitä, mitä se tarkoittaa asiakkaiden ja palveluntuottajienkin kannalta.

SATAKUNTA2019 kokoaa tietoa Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminnasta uudistuksen ja maakuntavaalien aikana Satakunnan alueella. Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen muuttuneen aikataulun myötä sosiaalisen median sivut on päivitetty. Seuraa tiedotusta somessa: Facebookissa Satakunta2021, Twitterissä ja YouTubessa.

Työpeilin kokoamia otteita SOTEsta

Kanta-palvelua edellytetään terveydenhuoltoalan palveluntuottajilta, jotka käyttävät sähköistä järjestelmää ja toimenpidekoodistoa. Muiden, esimerkiksi sosiaalialan toimijoiden, kohdalla asia tarkentuu myöhemmin. Katso tarkemmin Kanta-palveluun liittymisestä.

UNA on järjestelmä, joka tulevaisuudessa kokoaa tietoa eri järjestelmistä. Sitä kehitetään aluksi julkisella sektorilla. Pienille yksityisille palveluntuottajille järjestelmä ei ole lähivuosina tulossa ajankohtaiseksi. Katso lisää UNAn kehittämissuunnitelmista videolta (UNA hanke, 9.10.2017): UNA pähkinänkuoressa.

STM | 10.1.2018 Kolumni
Helena Raula, STM, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä, etunimi.sukunimi@stm.fi
Maritta Korhonen, Kela, Kanta-palvelut, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kanta-palvelut ja yksityisyyden suoja

Satakunnan Kansa | 17.12.2017 Artikkeli
Kanta houkuttelee hitaasti yksityisiä

Alueuudistus.fi -sivusto
Maaliskuussa 2018 odotettavissa uutta valinnanvapaudesta

STM, Valtiovarainministeriö | 25.10.2017 Uutinen
Seurantakysely: miten maakunta- ja sote-uudistus etenevät maakunnissa?

  • Tutustu seurantakyselyn tuloksiin tästä!

Suomen Yrittäjät | 9.10.2017 Tiedote
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja
Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö
Kotimainen sote-yrittäjyys vahvistuu

Talouselämä | 14.6.2017 Artikkeli
Tietojärjestelmän ilmoittamisesta Valviran rekisteriin ja omavalvontasuunnitelman laatimisesta

THL, Juha Mykkänen | 22.3.2017 Esitys
Yhteentoimivuus – Mitä on tulossa ja mihin Sote-toimijoiden tulee varautua

Itä-Suomen Yliopisto, Risto Löf | 21.3.2017 Artikkeli
Hoivayrittäjyyden näkymät sote-uudistuksessa puhuttivat tiedekahvilassa