Sote-uutisia

Kokoamme hankkeen aikana sivulle otteita sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta.

Työterveyslaitoksen Työkykyä sote-yrittäjälle -hanke

järjestää avoimen webinaarin KROPPA KOVILLA -ratkaisuja sote-alan yrittäjän työn fyysisiin kuormitustekijöihin 15.4.2020 klo 15.00-16.00. Webinaarin sisältöön voi tutustu ja ilmoittautua oheisesta linkistä: https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/6412.

sekä 2.6.2020 webinaarin: MILJOONA ASIAA -ratkaisuja sote-alan yrittÄjän työn kognitiivisiin kuormitustekijöihin. Lisätietoja: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyokykya-sote-yrittajalle/


Mistä löytää tietoa?

Seuraa tiedotustarjontaa laajasti Satasoten ja Satakuntaliiton sivuilta. STM:n viralliset uutiskirjeet voit tilata täältä. STM:n alueuudistus.fi koostaa ajankohtaisia teemoja sote- ja maakuntauudistuksesta. THL:n ja SOSTEn sivuilla on laajasti uudistukseen liittyviä teemoja.

Yrittäjäyhdistykset ja liitot julkaisevat eri näkökulmista tietoa uudistuksesta, esimerkkinä Hyvinvointialan liiton-sivut. Yrittäjien Valitse vapaasti -sivulla on tietoa sote-palvelujen valinnanvapaudesta ja mitä se tarkoittaa asiakkaiden ja palveluntuottajien kannalta.

SATAKUNTA2019 kokoaa tietoa Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminnasta uudistuksen ja maakuntavaalien aikana Satakunnassa. Satakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen muuttuneen aikataulun myötä sosiaalisen median sivut on päivitetty. Seuraa Facebookissa Satakunta2021, Twitterissä ja YouTubessa.

Työpeilin kokoamia otteita SOTEsta


Palvelusetelikokeilu päättyi – yhteenveto kokeilun tuloksista julkaistu
Sosiaali- ja terveysministeriö 21.11.2019 / Tiedote

Alueellisessa palvelusetelikokeilussa testattiin vuosina 2017–2019 asiakkaan laajempaa valinnan mahdollisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta kootut seurannan ja arvioinnin loppuraportit on julkaistu.
Palvelusetelikokeilusta saatiin hyödyllistä kokemusta perustason sote-palvelujen, mukaan lukien suun terveydenhuollon, kehittämiseen. Esimerkiksi osassa kokeiluhankkeista sosiaaliohjaus tuotiin terveysaseman yhteyteen, mikä paransi palvelupolkua ja vähensi turhien lääkärikäyntien määrää.
Perustason palveluita kehitetään tällä hallituskaudella tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmassa, joka on osa sote-uudistusta. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla.
Lue koko tiedote tästä

Kanta-palvelua edellytetään terveydenhuoltoalan palveluntuottajilta, jotka käyttävät sähköistä järjestelmää ja toimenpidekoodistoa. Muiden, esimerkiksi sosiaalialan toimijoiden, kohdalla asia tarkentuu myöhemmin. Katso tarkemmin Kanta-palveluun liittymisestä.

Materiaalia Kanta -koulutuksista
Asiakastietolain muutosten vaikutukset asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen – Onko organisaatiosi valmis? linkki koulutukseen
Alaikäinen terveydenhuollossa – päätöskykyyn perustuvat toimintamallit Kanta-palveluissa, linkki koulutukseen

UNA-järjestelmä kokoaa tulevaisuudessa tietoa eri järjestelmistä. Sitä kehitetään aluksi julkisella sektorilla. Pienille yksityisille palveluntuottajille järjestelmä ei kuitenkaan ole lähivuosina tulossa ajankohtaiseksi. Lisää UNAn kehittämissuunnitelmista videolta (UNA hanke, 9.10.2017): UNA pähkinänkuoressa.

Valtiovarainministeriö 30.1.2018, Kanttarelli-seminaari
Tommi Oikarinen, VM
Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen uudistaminen

STM | 10.1.2018 Kolumni
Helena Raula, STM, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä, etunimi.sukunimi@stm.fi
Maritta Korhonen, Kela, Kanta-palvelut, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kanta-palvelut ja yksityisyyden suoja

Satakunnan Kansa | 17.12.2017 Artikkeli
Kanta houkuttelee hitaasti yksityisiä

Alueuudistus.fi -sivusto
Maaliskuussa 2018 odotettavissa uutta valinnanvapaudesta

STM, Valtiovarainministeriö | 25.10.2017 Uutinen
Seurantakysely: miten maakunta- ja sote-uudistus etenevät maakunnissa?

  • Tutustu seurantakyselyn tuloksiin tästä!

Suomen Yrittäjät | 9.10.2017 Tiedote
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja
Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö
Kotimainen sote-yrittäjyys vahvistuu

Talouselämä | 14.6.2017 Artikkeli
Tietojärjestelmän ilmoittamisesta Valviran rekisteriin ja omavalvontasuunnitelman laatimisesta

THL, Juha Mykkänen | 22.3.2017 Esitys
Yhteentoimivuus – Mitä on tulossa ja mihin Sote-toimijoiden tulee varautua

Itä-Suomen Yliopisto, Risto Löf | 21.3.2017 Artikkeli
Hoivayrittäjyyden näkymät sote-uudistuksessa puhuttivat tiedekahvilassa