Työterveyspilotti

Tervetuloa Foorumix-hankkeen työterveysyhteistyöprosessiin!

Fooruminohjaajavalmennus pilottiin osallistuneiden työterveyshuollon edustajien kanssa alkoi keväällä 2016. Valmennus sisälsi puolitoista lähipäivää ja hankkeen työntekijöiden tuen syksyllä 2016 alkaneeseen vertaisryhmäpilotoinnin prosessiin.

Työterveyshuollon Foorumix-ryhmien sarjan päätyttyä, todistukset jaettiin keväällä 2017 ja Foorumix-ryhmätoiminta on tulossa osallistuneiden työterveyshuoltojen palveluvalikoimaan. Voit lukea tästä esimiesten kokemuksia onnistuneesta työterveyshuollon pilotista.

Työpaikka voi hakea KELAlta jopa 60% osallistumiskuluista jälkeenpäin, jos tietyt työterveyslainsäädäntöön liittyvät asiat täyttyvät ja on asianmukaisesti kirjattu. Lue lisää KELAn korvauslainsäädännöstä.

Koulutuksessa jaettiin saatekirjepohja, jota voi käyttää lähestyttäessä yrityksiä, joiden toivotaan osallistuvan Foorumix-ryhmiin. Ohjaajakoulutukseen kuuluu, ettö Foorumixin työntekijät ovat tukena kaikissa prosessin vaiheissa.

Ohessa on materiaalia vertaistuen merkityksestä esimiesfoorumeissa. Foorumin toiminnan aluksi on hyvä sopia tietyistä toimintatavoista. Myös Esimiesten vertaisfoorumien pelisääntökaavio on ryhmien käytettävissä.

Kysy meiltä ohjaajakoulutusta, jota voi hankkia myös verkkovälitteisenä eri puolilta Suomea!


Ystävällisin terveisin,

Merja Koivuniemi
Työterveysyhteyshenkilö | 044 710 4770 | merja.koivuniemi@samk.fi

Tapio Myllymaa
Lehtori, foorumiohjaaja | 044 710 3737 | tapio.myllymaa@samk.fi

Kaarina Latostenmaa
Projektipäällikkö | 044 710 3662 | kaarina.latostenmaa@samk.fi