Kymppikortit

kymppikortit6Kortit pöytään!

Esimiesten osaamisesta ja jaksamisesta riippuu paljon se, miten työyhteisössä voidaan ja onko työpaikalla hyvinvoinnista kumpuavaa tuottavaa pörinää. Esimiesten vertaisfoorumin perustaminen kannattaa, jotta esimiehet voivat luottamuksellisesti ja vastavuoroisesti jakaa kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Foorumeissa yleisimpiä keskustelunaiheita ovat työkyky-, henkilöstö- ja kehittämisasiat. Esimiehen omaa jaksamista ei myöskään pidä unohtaa.

Foorumeissa keskeistä on jatkuvuus. Säkymppikortit8ästämme aikaa, kun hyvät ideat eivät hautaudu, vaan ne pääsevät systemaattisen prosessin kautta arkeen – koko työyhteisön hyväksi. Foorumit voivat olla työyhteisöjen sisäisiä tai yritysten välisiä.

Verkostoituminen ja hyvinvointi tuottavat – aina!

Mitkä ovat Kymppikortit?

Kymppikortit on aihepakka Esimiesten vertaisfoorumeihin. Se toimii monipuolisena työkaluna Fooruumix-tapaamisissa.

Tutustu Viisi tapaa käyttää Kymppikortteja -esitteeseen!

Tavoitteena on, että esimiesfoorumin ohjaaja saa  korteista apua etsiessään sopivia näkökulmia ja aihekokonaisuuksia keskustelujen virittämiseen. Pääasia kuitenkin on, että keskustelut lähtevät aina siitä, mitä ryhmäläiset haluavat ja kokevat tarpeelliseksi juurisillä hetkellä.

Kättä pidempää -lomakkeen avulla pääset pohtimaan kysymyksiä mm. omasta esimiesroolista, työyhteisön hyvinvoinnista ja työelämän laadusta kilpailukykytekijänä. Lomake antaa myös vinkkejä esimiesfoorumien aiheiden valintaan Kymppikorttien kanssa.