Tietoa hankkeesta

Työpeili-hanke (2017-2020, ESR) on käynnistynyt elokuussa 2017. Työpeilissä kehitetään reflektoivan kehittymisen vertaisryhmämalli mikro- ja pienyrityksille. Toive uudelle ryhmäyrityspalvelulle on noussut Foorumix-hankkeessa (2015-2018, ESR) sekä kumppaneiden ja yritysten kanssa keskustellessa.

Vertaisuuden voimaa henkivä, luottamuksellinen Työpeili-verkosto rohkaisee ajan haasteisiin tarttumiseen ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin.

Kuva: Pixabay

Työpeili-konsepti ottaa huomioon miten pienillä voimavaroilla monet yksin-, mikro- ja pienyrittäjät joutuvat päivittämään osaamistaan. Siinä konkreettiset asiat tehdään valmiiksi osin asiantuntijoiden kanssa. Nämä liittyvät aika-ajoin ryhmään myös tukemaan opitun juurtumista arkeen. Pienin askelin tapahtuva kehittyminen mahdollistaa parhaiten jaksamisen. Arjen digiloikat ja hyvinvointi näkyvät tuloksessa.

Työpeili kokoaa ryhmiä sekä edelläkävijöistä että niistä yrityksistä, joiden kohdalla uudistuminen on kilpailussa pysymisen edellytys. Pilotissa osa Työpeiliryhmistä on yksinyrittäjille, osa muille mpk-yrityksille. Omistajien lisäksi mukana voivat olla yritysten muut avainhenkilöt.

Innovatiivinen Työpeili-malli tuo jatkossa lisäarvoa kaikille niille yksinyrittäjille ja pk-yrityksille, jotka eivät koe saavansa nykypalveluista riittävästi tukea jaksamiselleen tai elementtejä kilpailukykynsä kehittämiseksi. Erityisesti malli sopii muutostilanteiden paineet kohtaaville.

Hyvinvointi ja tuottavuus nousevat työuria turvaten, kun ihmiset saavat tukea uudistumiselle itselleen sopivalla tavalla. Asiakaslähtöisyys tuo myös ekologisuutta, kun toimenpiteet kohdentuvat suoraan tarpeeseen. Vertaisuuden voimaa henkivä, luottamuksellinen Työpeili-verkosto rohkaisee ajan haasteisiin tarttumiseen ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin.