Tietoa hankkeesta

Esimiesten jaksaminen ja osaaminen vaikuttavat suoraan siihen, miten työyhteisöissä voidaan ja onko työpaikalla hyvinvoinnista kumpuavaa ”tuottavaa pörinää”.

Foorumixien – esimiesten vertaisfoorumien – ideana on kokemusten jakaminen. Ryhmät voivat olla työyhteisöjen sisäisiä tai yritysten välisiä. Avainsanoja ovat luottamuksellisuus ja vastavuoroisuus. Foorumien aiheina on usein työkyky-, henkilöstö- tai kehittämisasiat.

Kuva: Pixabay

Foorumix-hanke on pilotoinut esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisten pk-yritysten kanssa. Tulevan Foorumix-ohjaajakoulutuksen avulla toiminta leviää työpaikoille eri puolille Suomea. Esimiehet voivat kysyä SAMKista koulutettuja ohjaajia ja Foorumix-ryhmiä.

Sivuille on koottu Foorumix-hankkeen (2015-2018) toiminnan aikana materiaalia ja kokemuksia, joiden tuella esimiesten vertaisfoorumeita voi helposti perustaa jatkossakin.

 

Oppaasta avaimia työkykyjohtamiseen

Foorumixia edeltäneessä Jengoilleen-hankkeessa laaditusta työkykyoppaasta tyokykyopas.samk.fi löytyy tietoa mm. esimiesten työkykyjohtamisesta, osatyökykyisten työllistämisestä, työyhteisöjen tukemisesta ja työterveyden roolista.

Jengoilleen-hankkeessa toteutettujen lähiesimiesten haastatteluista koottu alkukartoitus (2014) toi esille, että esimiehillä on tarve jakaa asioita muiden samassa asemassa olevien kanssa.

Hanna Hannukainen kirjoitti Jengoilleen -hankkeen päätösvaiheessa myös Foorumixiin hyödyllisen oppaan ”Tartu kollegaa hihasta. Vinkit esimiesten vertaistyöhön”.

 

Foorumix – Esimiesten vertaisfoorumit työkykyjohtamisen tukena -hanke 2015-2018
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Euroopan Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020