Muut esimiehet tukenasi

Toisinaan yksinäinen esimiestehtävä

Esimiehet kuvaavat olevansa monesti yksin tehtävässään ja mahdollisuuksia keskustella oman työn haasteista on rajatusti. Jengoilleen-hankkeessa tehdyissä lähiesimiesten haastatteluissa nousi vahvasti esiin, että esimiehet kaipaavat foorumia, jossa voisi keskustella luottamuksellisesti muiden esimiesten kanssa omaan työhön ja työntekijöiden työkyvyn muutoksiin liittyvistä pulmakohdista. Yksi ratkaisu haasteeseen on esimiehistä koostuvan luottamuksellisen ryhmän perustaminen. Ryhmässä keskustellaan tavoitteellisesti esimiestyöstä sekä siihen liittyvistä haasteista ja voimavaroista.

Mikä on esimiesten vertaisryhmä ja mihin sitä tarvitaan?

Vertaisfoorumi on esimiesten luottamuksellinen pienryhmä, jossa käsitellään esimiestyötä useista eri näkökulmista. Ryhmä muodostuu esimiehistä, jotka kaipaavat työssään mahdollisuutta keskustella sekä esimiestyön pulmakohdista ja palkitsevuudesta että työn innostavista tekijöistä. Foorumi mahdollistaa myös työkyvyn muutoksiin ja työntekijöiden tukemiseen liittyvien teemojen käsittelyn. Ryhmässä kollegoiden kanssa voi käydä läpi sellaisia kysymyksiä, joita joutuisi muuten pohtimaan yksin.

Esimiesten vertaisryhmä tarjoaa areenan, jossa voidaan yhdessä arvioida, onko keskusteltavasta asiasta hyvä tehdä yhteisiä linjauksia tai sopimuksia, jotka edistävät työntekijöiden työhyvinvointia, tasa-arvoista kohtelua ja työprosessien sujuvaa etenemistä.

Esimiehet ovat usein hyvin sitoutuneita työhönsä, jolloin omien voimavarojen tunnistaminen ja arvioiminen voi olla vaikeaa – tällöin palautteen saaminen muilta samasa asemassa olevilta tukee myös esimiesten omaa hyvinvointia. Esimiesten vertaisryhmän lähtökohtana onkin saada vertaistukea esimiestyöhön ja mahdollistaa samalla esimiesten keskinäinen rakentava palaute.

Kuva: Pixabay.com