Vertaisvoimaa esimiesfoorumeista – Tuottavuus ja hyvinvointi ylös!

Esimiesten jaksaminen ja osaaminen vaikuttavat suoraan siihen, miten työyhteisöissä voidaan ja onko työpaikalla hyvinvoinnista kumpuavaa ”tuottavaa pörinää”.

Foorumixien – esimiesten vertaisfoorumien – ideana on kokemusten jakaminen. Ryhmät voivat olla työyhteisöjen sisäisiä tai yritysten välisiä. Avainsanoja ovat luottamuksellisuus ja vastavuoroisuus. Foorumien aiheina on usein työkyky-, henkilöstö- tai kehittämisasiat.

Foorumix-hanke on pilotoinut esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisten pk-yritysten kanssa. Tulevan Foorumix-ohjaajakoulutuksen avulla toiminta leviää työpaikoille eri puolille Suomea. Esimiehet voivat kysyä SAMKista koulutettuja ohjaajia ja Foorumix-ryhmiä.


Kymppikortit:
Työkalu esimiesten vertaisfo
orumeihinkymppikortit7

Hankkeessa kehitetyt Kymppikortit toimivat monipuolisena, uudenlaisia näkökulmia avaavana ja keskusteluja virittävänä työkaluna foorumien vetäjälle.

Lue lisää Kymppikorteista ja tutustu Viisi tapaa käyttää Kymppikortteja -esitteeseen!


Näille sivuille kootaan Foorumix-hankkeen (2015-2018) toiminnan aikana materiaalia ja kokemuksia, joiden tuella esimiesten vertaisfoorumeita voi helposti perustaa jatkossakin.

Foorumix – Esimiesten vertaisfoorumit työkykyjohtamisen tukena -hanke 2015-2018
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Euroopan Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:sta 2014-2020