Ei yrittäjäkään jaksa 24/7

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ei yrittäjäkään jaksa 24/7

Artikkeli Työterveyslaitoksen TTT-lehdessä 15.2.2016

Meistä useimmat mieltävät, että yrittäjä on töissä 24/7. Ainakin nuoret yrittäjänaiset tietävät kuitenkin, että tarvitaan muutakin kuin työntekoa: – Mielihyvää tuottavia asioita ei saa jättää työn takia pois, jotta polttoainetta ei kulu enemmän kuin sitä tulee tankkiin.
 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten kuutta 22–33-vuotiasta naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Haastattelemani naisyrittäjät pitivät tärkeänä, että aikaa jää myös muulle kuin työlle eikä rakkaista harrastuksista tarvitse kokonaan luopua. Vapaa-ajalta siis saa voimavaroja arjen pyörittämiseen. Toki yrittäjälle tulee vastaan tilanteita, jolloin joutuu joustamaan ja tekemään tavanomaista enemmän työtunteja. Lähtökohtaisesti haastateltavillani oli kuitenkin pyrkimys selkeisiin ja suhteellisen säännöllisiin työaikoihin.

HAASTATTELEMANI NUORET naisyrittäjät näkevät erityisesti ruokailun ja liikunnan selkeän yhteyden jaksamiseensa. Myös unen merkityksen yrittäjät huomioivat. Eräs heistä kertoi, että seuraavana päivänä ”ei saa mittään aikaiseksi”, jos on huonot yöunet takana.

Elintapojen huomioiminen välillä kiireisessäkin arjessa on ajoittain haasteellista ja vaatii suunnitelmallisuutta toteutuakseen hyvin. Äitiys voi joillekin naisyrittäjille olla toivottu vedenjakaja, jonka jälkeen arki asettuu paremmin uomiinsa.

LOMIEN MERKITYS KOROSTUI naisyrittäjien puheissa. Eräs heistä sanoi: ”Auttaa jaksamaan, kun tietää, että on tulossa jokin tämmöinen vapaa.” Yrittäjät pitivät tärkeänä, että työstä pääsee irtautumaan ja lomat budjetoidaan mukaan alusta asti. Loman ei aina tarvitse – eikä sen useinkaan ole mahdollistakaan – olla pitkäkestoinen yhtämittainen ajanjakso. Sen sijaan erilaiset minilomat vaikkapa työmatkan yhteyteen suunniteltuina voivat onnistua useimmille. Toki yrityksen toimiala ratkaisee, pääseekö myös pidemmälle lomalle.

TÄYSIN YKSIN EI KUKAAN arkea pyörittänyt, vaikka vastuu saattoikin olla yrittäjän itsensä harteilla. Asioiden pohtiminen omassa rauhassa työmatkan aikana auttoi. Yksi yrittäjistä kertoi kääntävänsä aivot työasioihin vasta matkalla töihin ja vastaavasti puivansa päivän työasiat matkalla kotiin.

Yleensä naisyrittäjät kertoivat, että puhuminen ja neuvojen kysyminen läheisiltä tai kokeneemmilta kollegoilta on tärkeää, jotta asioita voi viedä eteenpäin. Arjen byrokratiaa yrittäjät kohtaavat paljon. Aina ole helppoa löytää oikeaa tietoa, eikä kiireessä olisi aikaa oikein etsiäkään.

VOI OLLA, ETTÄ YRITTÄJÄN TÄYTYY käydä aika pohjalla, ennen kuin hän huomaa jaksamisen ongelmat. Alun innostus voi johtaa haalimaan liikaa työtä. Yksi naisyrittäjä totesikin: ”Olin ajatellut, että se ensimmäinen vuosi on aika tiukka, mutta kyllä se ehkä silti yllätti.” Tähän tulisi tarjota tukea riittävän aikaisessa vaiheessa.

Kun on itse valinnut alansa, siihen suhtautuu ehkä liiankin intohimoisesti. Eräs yrittäjä sanoi, että hän ”halusi pelastaa kaikki”. Tähänkin voisi auttaa hyvä suunnittelu jo yritystoimintaa aloittaessa. Mitä teen sitten, kun menee liian lujaa? Ja vastaavasti: mitä teen heikentyneessä tilanteessa? Etukäteen pohdittuna asiat eivät tule yllätyksenä, vaan niihin on jo valmiita ratkaisuja.

HAASTATELTUJEN NUORTEN YRITTÄJÄNAISTEN VINKIT tuleville yrittäjille:
• Pidä itsestäsi huolta, syö hyvin, liiku ja nuku riittävästi.
• Irtaudu työstäsi harrastusten tai lomien tai jopa minitaukojen avulla.
• Huolehdi, että ympärilläsi on riittävä tukiverkosto.
• Valitse ala, joka on lähellä sydäntäsi.
• Tee yrityksellesi hyvät suunnitelmat.

Teksti: Tuula Törhönen

Tuula Törhönen opiskelee terveystieteitä Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan terveyskasvatus. Hänen opinnäytetyöhönsä liittyvä haastattelututkimus on osa Työterveyslaitoksen Naiset työssä -ESR-hanketta.