Esimiesten vertaisfoorumikokemuksia

      Kommentit pois päältä artikkelissa Esimiesten vertaisfoorumikokemuksia

Kokemuksia: Jatta Reunanen
Osallistumiseni esimiesten vertaistukiryhmään on tuonut minulle uusia tapoja käsitellä asioita. Olen saanut paljon malliesimerkkejä, miten vaikeistakin asioista voidaan puhua työyhteisössä. Tärkeää on ollut myös havaita oman roolin merkitys osana koko yhteisöä. Omien ajatusten esilletuominen ja niiden saama hyväksyntä on antanut uutta puhtia tehdä tätä työtä. Samalla olen joutunut pohtimaan joitakin asioita syvällisemmin ja se on voimistanut itsetuntoani ja vaikuttanut työhöni yksikössäni. Kokoontumisissa käsitellyt asiat muiden yksiköiden asioista ovat myös antaneet raamit oman yksikön asioiden hoitoon. Työtoveruussuhteen syveneminen työyhteisön muihin esimiehiin ja heidän tukensa on ollut hienoa kokea.

Jatta Reunanen, ravitsemis- ja siivouspalveluiden esimies
02 5383287

Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry/ Pappilanlammen palvelukeskus
jatta.reunanen@ulvila.fi

Kokemuksia: Piia Prinssi
Kokeneena esimiehenä koen vertaisfoorumin ylipäätään hyvänä. Vastaavaa foorumia ei johtajille ole ollut. Kokouksemme ovat olleet yleensä kiireisiä, paljon ”pikkusälää” kuten tiedotusasioita. Aika on ollut vähissä ja kollegan tukeminen on jäänyt muiden asioiden jalkoihin, toisen asteen asiaksi. Olen saanut vinkkejä muilta ja voinut antaa omasta kokemuksestani niitä. Nyt on päästy paneutumaan asioihin syvällisemmin. Tämä on vaikuttanut niin, että muut kohtaamiset ovat käyneet sujuvammin sellaistenkin työkavereiden kanssa, jotka on tuntenut jo pitkään työnkin ulkopuolella. Keskustelu on lisääntynyt ja yhteistyö on helpompaa ja syvällisempää.

Piia Prinssi, Johtaja
044 533 5702

Lasten- ja nuortenkoti Jukola
Sauvakoskentie 268 A, 29630 Pomarkku
jukola@lehmuskolo.fi

Kokemuksia: Pauliina Peltomäki
Esimiesten vertaisryhmien tapaamisissa koin avoimen ilmapiiriin ja hyväksyvän kuuntelun voimauttavaksi kokemukseksi. Jokaisella osallistujalla oli aikaa käyttää puheenvuoroja omien tunteiden ja kokemusten jakamiseen. Riippumatta siitä, olivatko osallistuneet olleet johtajina kauan tai vain vähän aikaa, olivat kaikki tasavertaisia. Totta kai pitkään johtamistyötä tehneet näkevät paremmin isoja asiakokonaisuuksia, tuoreemmat johtajat taas näkevät uusin silmin ne asiat, jotka on pitkään tehty samalla tavalla. Mietinkin, voisiko jotkut näistä asioista tehdä helpommin? Itse olen työskennellyt tässä organisaatiossa johtajana vasta alle vuoden, joten kokeneempien huomiot ja hyvin asetetut pohdiskelevat kysymykset auttavat minua eri asiakokonaisuuksien huomioinnissa ja kehityksessä. Olenkin kiitollinen, että sain mahdollisuuden osallistua tapaamisiin, sillä sieltä sain uusia eväitä tulevaisuutta silmälläpitäen.

Pauliina Peltomäki, Yksikön Johtaja
044 533 5703
pauliina.peltomaki@lehmuskolo.fi

Metsämaan itsenäistymisyksikkö
Lehmuskolo Oy