Tietoa Foorumixista

Esimiesten vertaistuessa on voimaa

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena -hankkeen (2015-2018) tavoitteena on esimiesten vertaisfoorumien pilotointi sekä parhaiden kokemusten kuvaaminen ja mallintaminen, jotta foorumeita voi helposti perustaa jatkossakin. Päämääränä on luoda uudenlaista tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavaa yrityskulttuuria.

Foorumix-hanke keskittyy myös vahvasti esimiesten omaan työssäjaksamiseen ja työterveyshuollon rooliin työyhteisöjen tukena. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima.

Näille sivuille kootaan hankkeen toiminnan (2015-2018) aikana materiaalia ja kokemuksia, joiden tuella esimiesten vertaisfoorumeita voi helposti perustaa jatkossakin.

Luodaan yhdessä uudenlaista tuottavuutta ja työhyvinvointia vertaistuen
voimaa hyödyntäen!

Foorumix-ohjaajakoulutusta voi tiedustella Satakunnan ammattikorkeakoulusta
puh. 044 710 3128


Hankkeessa kehitettyjä Kymppikortteja voi käyttää monin tavoin apuna hyvien keskustelujen virittämiseen esimiesten vertaisfoorumeissa. Lue lisää Kymppikorteista!