Työkykyä tukevat ratkaisut kannattavat

Sosiaali- ja terveysministeriö 2.12.2015

Esimiesten osaaminen ja myönteiset asenteet ovat merkittävä tuki osatyökykyisten työssä jatkamiselle tai työllistymiselle. Esimiesten olisikin saatava riittävästi tietoa osatyökykyisyydestä, työpaikan omista keinoista ja tarjolla olevista palveluista.

Työpaikan taloudelliset tunnusluvut ja tapausesimerkit osoittavat, että työkykyä tukevat ratkaisut ovat kannattavia. Työpaikoilla on kehitetty kymmeniä uusia ratkaisuja, jotka pitää saada myös muiden työpaikkojen käyttöön.

Myös osatyökykyistä palvelevat ammattilaiset tarvitsevat lisää koulutusta sekä uusia toimintamalleja ja työvälineitä työnsä helpottamiseksi.

Nämä tiedot sisältyvät tuoreeseen tutkimukseen, joka tehtiin Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa:

Ohjelmassa kehitetty työkykykoordinaattorimalli saa työpaikoilta kiitosta. Työkykykoordinaattori hallitsee osatyökykyisen työntekoa tukevat keinot, etuudet ja palvelut. Hän työskentelee ratkaisukeskeisesti eli etsii kullekin asiakkaalle parhaita ratkaisuja yhdessä asiakkaan, esimiehen ja muiden ammattilaisten kanssa.

Tutkimuksessa haastatellut esimiehet ja työkykykoordinaattorit korostivat sitä, että osatyökykyisten työllistyminen ja työssä jatkamisen tukeminen edellyttää yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Yhteistyötä on tärkeä tehdä sekä oman organisaation sisällä että muiden organisaatioiden kanssa. Näkökulma on pidettävä työntekijöiden ammattitaidossa ja olemassa olevassa työkyvyssä – ei työkyvyn puutteissa.

Tutkimus on tehty 12 työpaikalla, jotka ovat olleet mukana niin sanottuina pilottityöpaikkoina Osatyökykyiset työssä -ohjelman työkykykoordinaattorimallin testaamisessa. Tutkimusta varten on haastateltu yhteensä 31 esimiestä ja työkykykoordinaattoria.

Osatyökykyiset työssä -ohjelma eli Osku päättyy vuoden 2015 lopussa, mutta hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa jatketaan muun muassa työkykykoordinaattoritoiminnan laajentamista.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Päivi Mattila-Wiro, STM, 0295 163 467, etunimi.sukunimi@stm.fi
Vanhempi tutkija Nina Nevala, Työterveyslaitos, puh.  040 734 4166, etunimi.sukunimi@ttl.fi