Category Archives: Kokemuksia

Esimiesten vertaisfoorumikokemuksia

      Kommentit pois päältä artikkelissa Esimiesten vertaisfoorumikokemuksia

Kokemuksia: Jatta Reunanen Osallistumiseni esimiesten vertaistukiryhmään on tuonut minulle uusia tapoja käsitellä asioita. Olen saanut paljon malliesimerkkejä, miten vaikeistakin asioista voidaan puhua työyhteisössä. Tärkeää on ollut myös havaita oman roolin merkitys osana koko yhteisöä. Omien ajatusten esilletuominen ja niiden saama hyväksyntä on antanut uutta puhtia tehdä tätä työtä. Samalla olen joutunut pohtimaan joitakin asioita syvällisemmin ja se on voimistanut itsetuntoani… Read more »

Valtasiirto OY: Työpaikan arjen peruspilarit

      Kommentit pois päältä artikkelissa Valtasiirto OY: Työpaikan arjen peruspilarit

Moni asia vaikuttaa työn laadukkaaseen tekemiseen ja yhteistyön sujuvuuteen. Eri johtamistilanteista kirjallisesti sovitut suuntaviivat edistävät työn kulkua, oikeudenmukaisuuden kokemuksia ja työkykyjohtamista. Niiden kautta myös yrityksen arvot kirkastuvat ja hyvä ilmapiiri vahvistuu. Valtasiirto Oy on antanut yhteiseen käyttöön listan hyvistä käytännöistä kunkin yrityksen tarpeisiin sovellettavaksi, aikaansaamaan tuottavuutta ja hyvinvointia. Kokosimme hyvät käytännöt yhteiseen dokumenttiin, johon voit tutustua seuraavasta linkistä: Työpaikan arjen… Read more »

Ei yrittäjäkään jaksa 24/7

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ei yrittäjäkään jaksa 24/7

Artikkeli Työterveyslaitoksen TTT-lehdessä 15.2.2016 Meistä useimmat mieltävät, että yrittäjä on töissä 24/7. Ainakin nuoret yrittäjänaiset tietävät kuitenkin, että tarvitaan muutakin kuin työntekoa: – Mielihyvää tuottavia asioita ei saa jättää työn takia pois, jotta polttoainetta ei kulu enemmän kuin sitä tulee tankkiin.   Haastattelin opinnäytetyötäni varten kuutta 22–33-vuotiasta naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Haastattelemani naisyrittäjät pitivät tärkeänä, että aikaa jää myös muulle kuin työlle eikä rakkaista harrastuksista tarvitse kokonaan luopua…. Read more »

Onko sinulla 360-asteen laajakuvakatse?

      Kommentit pois päältä artikkelissa Onko sinulla 360-asteen laajakuvakatse?

Esimiesroolin vastuullisuus ja yksinäisyys, työtehtävien laaja-alaisuus sekä tiivis sidosryhmäyhteistyö on haastava ja lähes kellon ympäri pyöritettävä paletti yksin hallittavaksi. Mitä jos tämän kaiken voisikin jakaa? Minea Ahlroth ja Risto Havunen (2015) tuovat teoksessaan Pomo puun ja kuoren välissä laajasti esille esimiestyöhön kuuluvia osa-alueita ja roolisisältöjä – ristiriitojakin. Teemoina ovat mm. tiimin jäsenestä esimieheksi, keulakuvana muutoksessa, myönteisen ajattelun vaikutukset, sidosryhmien hyödyntäminen… Read more »

Työkykyä tukevat ratkaisut kannattavat

      Kommentit pois päältä artikkelissa Työkykyä tukevat ratkaisut kannattavat

Sosiaali- ja terveysministeriö 2.12.2015 Esimiesten osaaminen ja myönteiset asenteet ovat merkittävä tuki osatyökykyisten työssä jatkamiselle tai työllistymiselle. Esimiesten olisikin saatava riittävästi tietoa osatyökykyisyydestä, työpaikan omista keinoista ja tarjolla olevista palveluista. Työpaikan taloudelliset tunnusluvut ja tapausesimerkit osoittavat, että työkykyä tukevat ratkaisut ovat kannattavia. Työpaikoilla on kehitetty kymmeniä uusia ratkaisuja, jotka pitää saada myös muiden työpaikkojen käyttöön. Myös osatyökykyistä palvelevat ammattilaiset tarvitsevat… Read more »